Tid for N-min analyser (BalanceMemo 11-2018)

Tid for N-min analyser (BalanceMemo 11-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

’Et er et søkort at forstå, et andet et skib at føre!’ (Ludvig Holberg). Uanset hvor mange skemaer, jeg laver til beregning af ligevægtsgødskning, og uanset hvor meget vi måler, er…

Læs mere
Temanummer om kvælstofnormer (BalanceMemo 10-2018)

Temanummer om kvælstofnormer (BalanceMemo 10-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Sidste uge udtrykte jeg pessimisme omkring afgrødernes overlevelse. I mellemtiden er jeg blevet lidt klogere. I en periode mellem snebygerne, hvor jorden var bar, gennemgik jeg hve…

Læs mere
Temanummer om flydende gødning og inhibitorer (BalanceMemo 9-2018)

Temanummer om flydende gødning og inhibitorer (BalanceMemo 9-2018)

lørdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Efter ønske fra et medlem vil jeg i dette nyhedsbrev primært beskæftige mig med anvendelse af flydende gødning, og hvordan du får den største effekt af denne. Der ligger en oplagt …

Læs mere
Temanummer om rapsafregning (BalanceMemo 8-2018)

Temanummer om rapsafregning (BalanceMemo 8-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Jeg har valgt at skrive om dette emne, da jeg oplever gang på gang, at mine medlemmer bliver snydt i rapsanalyser og afregninger. Det er ikke sjovt at blive snydt – og slet ikke fl…

Læs mere
Temanummer om planternes overlevelse (BalanceMemo 7-2018)

Temanummer om planternes overlevelse (BalanceMemo 7-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Uge syv er ved at rinde ud. Det betyder normalt, at vinteren har vist sine koldeste sider frem. Vi får normalt ikke hård vinter efter uge 7. Uge 8 ser da også helt ”sommerlig” ud. …

Læs mere
Temanummer om additiver (BalanceMemo 6-2018)

Temanummer om additiver (BalanceMemo 6-2018)

lørdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Additiver til sprøjtemidler har været kendt i flere generationer. Lige fra olie til roemidler til Lissapol til minimidler. Additiverne var tidligere delt op i to grupper: Spredeklæ…

Læs mere
Temanummer om startgødning (BalanceMemo 5-2018)

Temanummer om startgødning (BalanceMemo 5-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Hvis vejrudsigten for næste uge holder stik, bliver der travlt i marken. Datoen viser februar, og det betyder, at der må køres gødning. De, som ikke nåede at harve eller pløje i si…

Læs mere
Temanummer om svampemidler (og nye sprøjteplaner) (BalanceMemo 4-2018)

Temanummer om svampemidler (og nye sprøjteplaner) (BalanceMemo 4-2018)

søndag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Som på så mange andre områder er Tyskland langt fremme i forhold til Danmark, hvad planteværn angår. Der er en lang række gode midler at vælge mellem. De fleste kender vi slet ikke…

Læs mere
Temanummer om Plantekongres (BalanceMemo 3-2018)

Temanummer om Plantekongres (BalanceMemo 3-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Tirsdag d. 16. januar var jeg vanen tro til Plantekongres i Herning. Kongressen starter altid med Årsmøde for Planteproduktion. I år var der flere end 2.000 personer tilstede. En l…

Læs mere
Temanummer om fosfor (BalanceMemo 2-2018)

Temanummer om fosfor (BalanceMemo 2-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Fosfor er et mærkeligt næringsstof. Det er et makronæringsstof, som afgrøderne skal bruge mellem 20 og 50 kilo af pr. hektar, men fosfor opfører sig som et mikronæringsstof. Kun en…

Læs mere

Hvad er AgroBalance?

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

 

LIGEVÆGTSPRINCIPPET

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet

 

Følg Agrobalance på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.