Med fokus på jordens humus (BalanceMemo 50-2017)

Med fokus på jordens humus (BalanceMemo 50-2017)

lørdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

30 års udpining af den danske muldjord efterlader sine tydelige spor. Humusindholdet er faldende og kritisk lavt mange steder. Det er en udvikling, der er svær at vende. For eksemp…

Læs mere
Temanummer om vårhvede (BalanceMemo 49-2017)

Temanummer om vårhvede (BalanceMemo 49-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Vårhvede kan blive mere vigtig i år end tidligere. Der er sået alt for lidt hvede i efteråret – nogle steder slet intet. Meget er sået for sent, med et lavere potentiale til følge.…

Læs mere
Elatus Era - et nyt spændende svampemiddel (BalanceMemo 48-2017)

Elatus Era - et nyt spændende svampemiddel (BalanceMemo 48-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Sidste år fik vi to nye svampemidler, der var med til at øge udbytterne markant. Talius, der kun har effekt på meldug og primært er forebyggende, blev godkendt med en etårig dispen…

Læs mere
Temanummer om Agri Technica (BalanceMemo 47-2017)

Temanummer om Agri Technica (BalanceMemo 47-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Mandag-tirsdag i denne uge var jeg sammen med 77 kunder i AgroPro på AgriTechnica i Hannover. Den første dag var VIP-dag, hvor der ikke var helt så mange mennesker som vanligt, og …

Læs mere
Med fokus på jordens frugtbarhed (BalanceMemo 46-2017)

Med fokus på jordens frugtbarhed (BalanceMemo 46-2017)

lørdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Udbyttepyramiden skal vi huske os selv på igen og igen – især et år, hvor det har været besværligt at lave et ordentligt såbed. Vi kan ikke lave om på jorden, er der nogen som sige…

Læs mere
Temanummer om vårsædsorter (BalanceMemo 45-2017)

Temanummer om vårsædsorter (BalanceMemo 45-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Det er ikke kun på Lolland-Falster og i Nordjylland, at det har været umuligt at så det areal med vintersæd, som var planlagt. Sen høst har medført, at såningen er blevet udskudt. …

Læs mere
Ta' på ferie - igen (BalanceMemo 44-2017)

Ta' på ferie - igen (BalanceMemo 44-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Jeg kan ikke huske at have oplevet noget lignende nogensinde. Regn, regn og atter regn. Dette til trods udvikler afgrøderne sig - på grund af de relativt høje temperaturer. De er d…

Læs mere
Aktuel planteavlsrådgivning  (BalanceMemo 43-2017)

Aktuel planteavlsrådgivning (BalanceMemo 43-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

De store nedbørsmængder har tømt jorden for næringsstoffer i det øverste jordlag. Derfor er min anbefaling, at afgrøderne tilføres kvælstof, så det sikres, at væksten ikke går i st…

Læs mere
Vi har en plan for at have noget at rette i (BalanceMemo 42-2017)

Vi har en plan for at have noget at rette i (BalanceMemo 42-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Planlægning er en svær ting - specielt for planteavlere i et vådt år. De fleste planer med datoer for optimale behandlinger er smidt over skulderen og erstattet at hjælpepakker og …

Læs mere
Et spørgsmål om overlevelse (BalanceMemo 41-2017)

Et spørgsmål om overlevelse (BalanceMemo 41-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Planterne er solceller. De omformer solens stråler til energi. Jo mere sol, jo mere energi. Derfor er jeg lige nu bekymret - meget bekymret. Hvor mange dage med sol har vi haft sid…

Læs mere

Hvad er AgroBalance?

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

 

LIGEVÆGTSPRINCIPPET

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet

 

Følg Agrobalance på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.