Temanummer om rapssorter (BalanceMemo 26-2018)

Temanummer om rapssorter (BalanceMemo 26-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Vinterraps er stadig den konventionelle afgrøde med den største indtjening. Det ved engelske landmænd. Det ved danske landmænd - men der er en verden til forskel på at høste landsg…

Læs mere
Temanummer om blokdyrkning (BalanceMemo 25-2018)

Temanummer om blokdyrkning (BalanceMemo 25-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Ensidig hvededyrkning har været skyld i resistensdannelse mange steder. Der er derfor grund til at overveje at få sædskifterne gjort mere nuancerede og systematiske. Flere af de me…

Læs mere
Temanummer om vinterbygsorter (BalanceMemo 24-2018)

Temanummer om vinterbygsorter (BalanceMemo 24-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Mange har de sidste to år sået de to seksradede vinterbygsorter fra KWS Meridian og Kosmos. Det er der for så vidt ingen grund til at lave om på, og så kunne dette Memo slutte her.…

Læs mere
Temanummer om sortsvalg i vinterhvede (BalanceMemo 23-2018)

Temanummer om sortsvalg i vinterhvede (BalanceMemo 23-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Det er mærkeligt at skrive noget på baggrund af sidste års høst, når vi allerede ved, at dette års høst på alle områder vil blive diametral anderledes. Sidste sæson havde det milde…

Læs mere
Aktuel planteavlsrådgivning (BalanceMemo 22-2018)

Aktuel planteavlsrådgivning (BalanceMemo 22-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Der er mange, der piber over det varme og tørre vejr. Hvis du har adgang til vanding, kan du gøre noget ved det. Ellers er mit råd: ”Nyd solen mens den er der, og nyd regnen når de…

Læs mere
Aktuel planteavlsrådgivning (BalanceMemo 21-2018)

Aktuel planteavlsrådgivning (BalanceMemo 21-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Jordtemperaturen er høj for årstiden. Rigtig mange marker udvikler sig fantastisk spændende. På trods af en dårlig start med for sen og ikke optimal etablering i efteråret, har mar…

Læs mere
Temanummer om additiver og sprøjteteknik (BalanceMemo 20-2018)

Temanummer om additiver og sprøjteteknik (BalanceMemo 20-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Hvornår sprøjter vi optimalt i forhold til de forskellige midler? Spørgsmålet kan besvares enkelt, men udfordringen er, at vi oftest blander forskellige midler (ukrudt, vækstregule…

Læs mere
Aktuel planteavlsrådgivning (BalanceMemo 19-2018)

Aktuel planteavlsrådgivning (BalanceMemo 19-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Mine kolleger hos landboforeningerne minder hele tiden om mangan i markerne. Jeg siger: ”Pas på med mangan”. Oftest skader den mere, end den gavner.

Læs mere
Temanummer om dyser og sprøjteteknik (BalanceMemo 18-2018)

Temanummer om dyser og sprøjteteknik (BalanceMemo 18-2018)

søndag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Lige siden vi forlod den gamle 4110-14 fladsprededyse, har debatten kørt omkring væskemængder. Der er modsatrettede interesser mellem fabrikanterne og landmændene. Fabrikanterne vi…

Læs mere
Aktuel planteavlsrådgivning (BalanceMemo 17-2018)

Aktuel planteavlsrådgivning (BalanceMemo 17-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Du har sikkert bemærket det: Rapsen er ranglet, og der er ingen sideskud på mange steder. De kraftige rapsmarker med mange sideskud, som vi plejer at se på nuværende tidspunkt, er …

Læs mere

Hvad er AgroBalance?

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

 

LIGEVÆGTSPRINCIPPET

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet

 

Følg Agrobalance på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.