Temanummer om udbyttepotentiale (BalanceMemo 67)

Temanummer om udbyttepotentiale (BalanceMemo 67)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Det følgende indlæg bygger på ”Konference om topudbytter i korn og raps”, som foregik på Hindsgavl Slot ved Middelfart d. 30. november. Jeg beklager billedernes kvalitet. Jeg har i…

Læs mere
Temanummer om vårsædsorter (BalanceMemo 66)

Temanummer om vårsædsorter (BalanceMemo 66)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Det er ved at være tiden at få bestilt vårsædsorter, hvis det skal være de bedste. Jeg har tidligere påpeget potentiale og muligheder i vårbygdyrkning. I England har man kun vårbyg…

Læs mere
Den enes død... (BalanceMemo 65)

Den enes død... (BalanceMemo 65)

lørdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Den globale hvedeproduktion falder med over fem procent for hver grad, klodens temperatur stiger. Denne dystre sammenhæng bekræftes i en sammenligning af tre forskellige måder at m…

Læs mere
Ligevægt kontra økonomisk optimum (BalanceMemo 64)

Ligevægt kontra økonomisk optimum (BalanceMemo 64)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Kvælstofnormerne er hævet to gange indenfor det sidste år. I alt ca. 21 % i gennemsnit. Samtidig hører vi i medierne, at kun ca. halvdelen af landmændene har brugt den ekstra gødni…

Læs mere
Temanummer om overvintring (BalanceMemo 63)

Temanummer om overvintring (BalanceMemo 63)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Vinteren er over os. Vejrudsigten for den næste uge viser med al tydelighed, at det er slut med det milde vejr. Vinden går i øst, og det betyder typisk stabilt koldt vejr på denne …

Læs mere
Temanummer om økonomien i planteavl (BalanceMemo 62)

Temanummer om økonomien i planteavl (BalanceMemo 62)

tirsdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Den almindelige opfattelse i vores erhverv er, at økonomien i planteavl er dårlig for tiden. Fornemmelser er gode at have, men hvad er sandheden? Jeg har lavet beregninger på økono…

Læs mere
Aktuel planteavlsrådgivning (BalanceMemo 61)

Aktuel planteavlsrådgivning (BalanceMemo 61)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Så skal de sidste sprøjtninger udføres, inden sprøjten kan frostsikres. De fleste har sprøjtet raps med Kerb og sluttet anden ukrudtssprøjtning i vinterkornet. Inden sprøjten vaske…

Læs mere
Temanummer om klima i Danmark (BalanceMemo 60)

Temanummer om klima i Danmark (BalanceMemo 60)

onsdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

”Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det”, som Robert Storm Petersen sagde. Vi kan selvfølgelig ikke ændre klimaet lokalt, hvor vi bor. Alligevel er det godt at forholde …

Læs mere
Find og udnyt potentialet (BalanceMemo 59)

Find og udnyt potentialet (BalanceMemo 59)

lørdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

2014-15 var et godt planteavlsår, hvor øgede indsatser i form af ekstra gødning, effektiv plantebeskyttelse og et stort fokus på rettidighed medførte meget høje udbytter - med undt…

Læs mere
I et land uden høje bjerge (BalanceMemo 58)

I et land uden høje bjerge (BalanceMemo 58)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Fastlandsklima, som på sletterne i Canada og Rusland, medfører stabilt klima. Nedbøren varierer ikke meget fra lokalitet til lokalitet. Vejret er stort set ens - set over store omr…

Læs mere

Hvad er AgroBalance?

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

 

LIGEVÆGTSPRINCIPPET

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet

 

Følg Agrobalance på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.