Aktuelt omkring så-situationen (BalanceMemo 32-2018)

Aktuelt omkring så-situationen (BalanceMemo 32-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

En rundspørge landet rundt her til morgen viser, at der er kommet regn i nat alle steder, men meget varieret. Syddanmark mest med op til 20-25 mm, Midtfyn mindst med 4-5 mm, Sjælla…

Læs mere
Vinterraps - skal, skal ikke? (BalanceMemo 31-2018)

Vinterraps - skal, skal ikke? (BalanceMemo 31-2018)

lørdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Det giver ingen mening at etablere raps under askelignende forhold. Frø, der ligger længe i jorden, får nedsat vitalitet – og i værste fald spirer frøet og dør derefter. Det kan an…

Læs mere
Eksamenstid (BalanceMemo 30-2018)

Eksamenstid (BalanceMemo 30-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Det er to uger siden, jeg skrev sidste Memo – og hvad er der ikke sket i mellemtiden? Mens jeg knoklede for at cykle op ad bjergene i det nordlige Spanien, har danske landbrugsfami…

Læs mere
Mens vi venter på regnen (BalanceMemo 29-2018)

Mens vi venter på regnen (BalanceMemo 29-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Jeg er normalt rundt i landet for se på forsøg hver sommer. Det er dog ikke så omfattende som normalt. Mange forsøgsarrangementer er aflyst, for der er ikke noget at se. Alt er vis…

Læs mere
Temanummer om projekt GWR 18 (BalanceMemo 28-2018)

Temanummer om projekt GWR 18 (BalanceMemo 28-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Jeg har ingen anelse om, hvad vores rekord-mark giver. Vi har en drone ind over marken om to uger for at lokalisere de bedste områder og hvilke områder, der ikke skal indgå i de 8 …

Læs mere
Temanummer om før høst behandling (BalanceMemo 27-2018)

Temanummer om før høst behandling (BalanceMemo 27-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Flere har etiske problemer med at sprøjte markerne med glyphosat før høst. Jeg er opmærksom på signalværdien og den aktuelle debat omkring Roundup. Vi har tilmed været dårlige til …

Læs mere
Temanummer om rapssorter (BalanceMemo 26-2018)

Temanummer om rapssorter (BalanceMemo 26-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Vinterraps er stadig den konventionelle afgrøde med den største indtjening. Det ved engelske landmænd. Det ved danske landmænd - men der er en verden til forskel på at høste landsg…

Læs mere
Temanummer om blokdyrkning (BalanceMemo 25-2018)

Temanummer om blokdyrkning (BalanceMemo 25-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Ensidig hvededyrkning har været skyld i resistensdannelse mange steder. Der er derfor grund til at overveje at få sædskifterne gjort mere nuancerede og systematiske. Flere af de me…

Læs mere
Temanummer om vinterbygsorter (BalanceMemo 24-2018)

Temanummer om vinterbygsorter (BalanceMemo 24-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Mange har de sidste to år sået de to seksradede vinterbygsorter fra KWS Meridian og Kosmos. Det er der for så vidt ingen grund til at lave om på, og så kunne dette Memo slutte her.…

Læs mere
Temanummer om sortsvalg i vinterhvede (BalanceMemo 23-2018)

Temanummer om sortsvalg i vinterhvede (BalanceMemo 23-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Det er mærkeligt at skrive noget på baggrund af sidste års høst, når vi allerede ved, at dette års høst på alle områder vil blive diametral anderledes. Sidste sæson havde det milde…

Læs mere

Hvad er AgroBalance?

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

 

LIGEVÆGTSPRINCIPPET

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet

 

Følg Agrobalance på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.