Temanummer om fosfor (BalanceMemo 2-2018)

Temanummer om fosfor (BalanceMemo 2-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Fosfor er et mærkeligt næringsstof. Det er et makronæringsstof, som afgrøderne skal bruge mellem 20 og 50 kilo af pr. hektar, men fosfor opfører sig som et mikronæringsstof. Kun en…

Læs mere
Indbydelse til Planteavlsdag (BalanceMemo Xtra)

Indbydelse til Planteavlsdag (BalanceMemo Xtra)

tirsdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

For første gang indbyder indkøbsselskaberne AgroNord og Agro Partnere samt det sjællandske private planteavlsrådgivningsselskab Agropro til en fælles Planteavlsdag. Programmet bygg…

Læs mere
Temanummer om gødskning (BalanceMemo 1-2018)

Temanummer om gødskning (BalanceMemo 1-2018)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Uanset hvor lang, grå og trist vinteren er, bliver det alligevel 1. februar om mindre end fire uger. Det vil sige, at vi skal være klar til at tilføre den første gødning, gerne på …

Læs mere
Temanummer om sprøjteplaner for vårafgrøder og frøgræs (BalanceMemo 52-2017)

Temanummer om sprøjteplaner for vårafgrøder og frøgræs (BalanceMemo 52-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Som nævnt i forrige BalanceMemo er sprøjteplanerne max-planer, hvilket betyder, at de er udarbejdet med henblik på høje udbytter – på baggrund af gødning efter planternes behov.

Læs mere
Temanummer om sprøjteplaner for vinterafgrøder (BalanceMemo 51-2017)

Temanummer om sprøjteplaner for vinterafgrøder (BalanceMemo 51-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Svampeforsøgene i 2017 har givet nogle enorme merudbytter for svampesprøjtningerne i stort set alle arter og mest i hvede. Kombinationen af højere kvælstofnormer og nye svampemidle…

Læs mere
Med fokus på jordens humus (BalanceMemo 50-2017)

Med fokus på jordens humus (BalanceMemo 50-2017)

lørdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

30 års udpining af den danske muldjord efterlader sine tydelige spor. Humusindholdet er faldende og kritisk lavt mange steder. Det er en udvikling, der er svær at vende. For eksemp…

Læs mere
Temanummer om vårhvede (BalanceMemo 49-2017)

Temanummer om vårhvede (BalanceMemo 49-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Vårhvede kan blive mere vigtig i år end tidligere. Der er sået alt for lidt hvede i efteråret – nogle steder slet intet. Meget er sået for sent, med et lavere potentiale til følge.…

Læs mere
Elatus Era - et nyt spændende svampemiddel (BalanceMemo 48-2017)

Elatus Era - et nyt spændende svampemiddel (BalanceMemo 48-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Sidste år fik vi to nye svampemidler, der var med til at øge udbytterne markant. Talius, der kun har effekt på meldug og primært er forebyggende, blev godkendt med en etårig dispen…

Læs mere
Temanummer om Agri Technica (BalanceMemo 47-2017)

Temanummer om Agri Technica (BalanceMemo 47-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Mandag-tirsdag i denne uge var jeg sammen med 77 kunder i AgroPro på AgriTechnica i Hannover. Den første dag var VIP-dag, hvor der ikke var helt så mange mennesker som vanligt, og …

Læs mere
Med fokus på jordens frugtbarhed (BalanceMemo 46-2017)

Med fokus på jordens frugtbarhed (BalanceMemo 46-2017)

lørdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Udbyttepyramiden skal vi huske os selv på igen og igen – især et år, hvor det har været besværligt at lave et ordentligt såbed. Vi kan ikke lave om på jorden, er der nogen som sige…

Læs mere

Hvad er AgroBalance?

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

 

LIGEVÆGTSPRINCIPPET

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet

 

Følg Agrobalance på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.