Temanummer om Agri Technica (BalanceMemo 47-2017)

Temanummer om Agri Technica (BalanceMemo 47-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Mandag-tirsdag i denne uge var jeg sammen med 77 kunder i AgroPro på AgriTechnica i Hannover. Den første dag var VIP-dag, hvor der ikke var helt så mange mennesker som vanligt, og …

Læs mere
Med fokus på jordens frugtbarhed (BalanceMemo 46-2017)

Med fokus på jordens frugtbarhed (BalanceMemo 46-2017)

lørdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Udbyttepyramiden skal vi huske os selv på igen og igen – især et år, hvor det har været besværligt at lave et ordentligt såbed. Vi kan ikke lave om på jorden, er der nogen som sige…

Læs mere
Temanummer om vårsædsorter (BalanceMemo 45-2017)

Temanummer om vårsædsorter (BalanceMemo 45-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Det er ikke kun på Lolland-Falster og i Nordjylland, at det har været umuligt at så det areal med vintersæd, som var planlagt. Sen høst har medført, at såningen er blevet udskudt. …

Læs mere
Ta' på ferie - igen (BalanceMemo 44-2017)

Ta' på ferie - igen (BalanceMemo 44-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Jeg kan ikke huske at have oplevet noget lignende nogensinde. Regn, regn og atter regn. Dette til trods udvikler afgrøderne sig - på grund af de relativt høje temperaturer. De er d…

Læs mere
Aktuel planteavlsrådgivning  (BalanceMemo 43-2017)

Aktuel planteavlsrådgivning (BalanceMemo 43-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

De store nedbørsmængder har tømt jorden for næringsstoffer i det øverste jordlag. Derfor er min anbefaling, at afgrøderne tilføres kvælstof, så det sikres, at væksten ikke går i st…

Læs mere
Vi har en plan for at have noget at rette i (BalanceMemo 42-2017)

Vi har en plan for at have noget at rette i (BalanceMemo 42-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Planlægning er en svær ting - specielt for planteavlere i et vådt år. De fleste planer med datoer for optimale behandlinger er smidt over skulderen og erstattet at hjælpepakker og …

Læs mere
Et spørgsmål om overlevelse (BalanceMemo 41-2017)

Et spørgsmål om overlevelse (BalanceMemo 41-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Planterne er solceller. De omformer solens stråler til energi. Jo mere sol, jo mere energi. Derfor er jeg lige nu bekymret - meget bekymret. Hvor mange dage med sol har vi haft sid…

Læs mere
Temanummer om mikronæringsstoffer og analyser (BalanceMemo 40-2017)

Temanummer om mikronæringsstoffer og analyser (BalanceMemo 40-2017)

lørdag, , skrevet af Vagn Lundsteen

De fleste steder er det ikke længere rentabelt at etablere vinterafgrøder. Store udsædsmængder i et dårligt såbed er ikke et godt udgangspunkt for et rimeligt udbytte. Når jeg så a…

Læs mere
Temanummer om snegle og opfølgende ukrudtsbekæmpelse (BalanceMemo 39-2017)

Temanummer om snegle og opfølgende ukrudtsbekæmpelse (BalanceMemo 39-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

En plan er til for at have noget at rette i. Ofte udvikler forholdene sig anderledes i sæsonen end planlagt. Et eksempel på dette er udsædsmængderne, som i dag er de dobbelte af fo…

Læs mere
TRÆLS (BalanceMemo 38-2017)

TRÆLS (BalanceMemo 38-2017)

fredag, , skrevet af Vagn Lundsteen

Dette BalanceMemo er nok ikke et af de nyhedsbreve, der vil gå over i historien som et af de mest positive. Der kan fremkomme elementer af udtalelser, der ikke er kritik, men godt …

Læs mere

Hvad er AgroBalance?

AgroBalance – et dyrkningssystem for progressive planteavlere, der ønsker at dyrke jorden efter Ligevægtsprincippet og Godt Landmandskab ifølge EU’s nitratdirektiv

Læs mere her

 

LIGEVÆGTSPRINCIPPET

Ligevægtsprincippet, der i flere omgange er fortolket af EU-domstolen, betyder, at der ikke må tilføres mere gødning end afgrøderne bruger. Hensigten hermed er at hindre udvaskning af mere gødning end nødvendigt. Den gødningsmængde, som den enkelte landmand lovligt kan anvende efter nitratdirektivet, svarer således til den mængde, som den pågældende afgrøde opsuger under de givne geologiske, nedbørsmæssige og andre forhold (f.eks. skråninger mv.)

Kilde: Europa-Parlamentet

 

Følg Agrobalance på facebook

undefined

Vi tilbyder planteavlsrådgivning på baggrund af nyeste internationale viden. Ren rådgivning, med det formål at bringe danske planteavlere tilbage som verdens bedste.